Missie

Victory Village heeft een missie en die luidt dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn. Vanuit deze missie gaan wij samen op weg naar vrijheid. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid kunnen leven (Galaten 5:1). Victory Village heeft 3 kernwaarden wat de basis vormt voor de manier van ondersteuning, namelijk: Vrijheid, Compassie en Saamhorigheid. Eenieder is bij ons welkom, ongeacht of iemand het geloof deelt of niet. Wij geloven dat iedereen het ervaren van vrijheid verdiend!

Visie

Voor mensen die het gevoel hebben sociaal-maatschappelijk vast te lopen moet ondersteuning zijn. Waarin zij met vrijheid, compassie en saamhorigheid worden begeleid naar een nieuwe manier van leven. Dit doen wij vanuit Christelijk perspectief. Victory Village sluit aan bij de behoeften van de cliënt en biedt ondersteuning waar nodig. Dit gebeurt op methodische wijze, zodat een cliënt daadwerkelijk stappen onderneemt naar een nieuwe manier van leven. Vanuit deze visie tracht Victory Village een verbetering toe te passen in het huidige zorgaanbod.

65
Vrijheid
Wij trekken iemand uit zijn sociale isolement. Een isolement waar mensen vaak lange tijd in verkeren. Dit doen wij door de cliënt weer te activeren in de maatschappij en ondersteunen naar zelfredzaamheid.
Compassie
In de Bijbel, namelijk in Mattheus 22:37-39, staat dat we God lief dienen te hebben met heel ons hart, verstand en ziel. En vervolgens, even belangrijk, U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Voor ons betekent dit dat we elkaar mogen ondersteunen. We hoeven het niet alleen te doen. Door elkaar te ondersteunen kunnen we elkaar bemoedigen en helpen om te groeien.
Saamhorigheid
Herstellen doe je niet alleen! Ook een sociaal netwerk rondom de cliënt heeft herstel nodig. Vanuit deze overtuiging ondersteunt Victory Village tevens betrokkenen van de cliënt. Cliënten hunkeren naar liefdevolle relaties die voorheen verbroken of verscheurd waren. Cliënten kunnen elkaar vinden om ervaring, kracht en hoop te delen met personen die dezelfde “taal” spreken. Als de familie van de cliënt ook “begeleid” wordt kunnen zij leren om elkaar te steunen en zal de omgeving van hen dusdanig verbeteren. Victory Village biedt daarnaast het herstelprogramma van Celebrate Recovery aan, waardoor een cliënt in groepsverband op methodische wijze werkt aan zijn herstel. Hierdoor leert de cliënt weer maatschappelijk participeren en ervaart de steun van anderen.