Victory Village biedt begeleiding aan personen die sociaal-maatschappelijk hinder ondervinden. Om dit te kunnen bieden levert Victory Village zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Er wordt begeleiding geboden in de Noordelijke provincies. Dit doen wij door een intensief traject aan te bieden.

De doelgroep die wij zorg bieden zijn mensen die als gevolg van problematiek niet zonder begeleiding meer kunnen participeren in hun sociale, maatschappelijke en culturele omgeving. Denk hierbij aan problematiek door verslaving, gedragsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen of gezinsproblematiek. Het doel is om te ondersteunen naar zelfredzaamheid.

Samen met de aanmelder zal worden gekeken naar de hulpvragen. Deze worden in kaart gebracht om zo overzicht te krijgen in welke zorg iemand nodig heeft. Hierin is het belangrijk dat iemand aantoonbaar zorg nodig heeft. Dit is belangrijk om aanspraak te kunnen maken op de Wet Maatschappelijk Ondersteuning of Wet Langdurige Zorg vanuit de gemeente. Victory Village zal zich richten op volwassenen, zowel individueel als samen en daarnaast op gezinnen.

Kwaliteit (1)

Het kan voorkomen dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op gefinancierde zorg vanuit de gemeente. Dankzij Stichting Vrienden van Victory Village kunnen we kijken naar andere mogelijkheden om zorg te bieden, omdat onze visie is dat een ieder die sociaal-maatschappelijk hinder ondervindt de juiste zorg verdiend. Meer informatie kun je vinden op onze pagina van Vrienden van Victory Village.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een traject aan te bieden middels private funding. Dit betekent dat de kosten voor de begeleiding door de betrokkene zelf worden bekostigd. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan gerust contact op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.