Kwaliteitssysteem

Victory Village heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Hiervoor hebben wij in samenwerking met Woudwijk Zorgadvies in Dokkum een kwaliteitssysteem ontwikkeld, wat voldoet aan de wettelijk vastgestelde eisen van gemeenten. Dit kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijk erkend auditor. Hierdoor kunnen wij gekwalificeerde zorg leveren.

Klachtenprocedure

Mocht zich er een situatie voordoen waarbij een klacht ontstaat, kan indien nodig Klachtenportaal Zorg ingeschakeld worden. Klachtenportaal Zorg is een bekende partij in het verwerken van klachten, hierdoor kunnen zij als onpartijdige partij de klacht behandelen.

Keurmerk Woudwijk Zorgadvies zonder jaar

AVG / Privacy

Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) weet een ieder die betrokken is bij Victory Village waar, wanneer en aan wie toestemming wordt gegeven bij het gebruik van persoonsgegevens en verwante gegevens. Victory Village gaat op zorgvuldige wijze om met cliëntgegevens. Als aanvulling wordt er gebruik gemaakt van een privacy reglement. Deze is onderaan de pagina te vinden bij informatie.

Victory Village registreert onderstaande gegevens:

1. Algemene persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres, BSN, geslacht, geboortedatum, zorgverzekeraar, polisnummer)
2. Gegevens uit voorgaande gezondheidsgeschiedenis
3. Gegevens over actuele hulpbehoefte
4. Gegevens van belang voor de uitvoering en kwaliteit van de hulpverlening