Vanaf de start van de begeleiding zijn we er voor jou! Hierbij mag je beseffen dat Victory Village er vanaf dat moment 24/7 per dag voor jou is. We laten je niet vallen. Wij staan naast je en laten je niet meer los totdat je zelf blijft staan. De begeleiding vindt bij jou thuis plaats. Er wordt gekeken hoe vaak er contact nodig is. Samen met een persoonlijk begeleider zal je ontdekken wat er nodig is dat jij meer vrijheid kan ervaren in je leven. Jullie inventariseren je hulpvragen en kijken op welke wijze jij ondersteuning nodig hebt. Denk hierbij ook aan praktische zaken zoals huishoudelijke taken, boodschappen of een wandeling maken.

Onze werkwijze is gebaseerd op een Christelijke identiteit. Dit betekent niet dat jij ook gelovig dient te zijn. Iedereen is welkom en zal gerespecteerd worden bij Victory Village.

Kopie van 47

8-fasen model

Victory Village werkt op methodische wijze vanuit het 8-fasen model. Samen met je persoonlijk begeleider inventariseer je je huidige situatie, gericht op elk leefgebied. Zo krijg je helder waar je staat en waar je naartoe wilt. Vervolgens stel je samen doelen op. Deze worden geformuleerd in een zorgplan. Stap voor stap ga je deze realiseren, op weg naar vrijheid!

1. Zingeving
2. Wonen
3. Financiën
4. Sociale relaties
5. Werk en activiteit
6. Psychische gezondheid
7. Lichamelijke gezondheid
8. Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

121

12 Stappen

Daarnaast biedt Victory Village de mogelijkheid om aan te sluiten bij een programma, gebaseerd op het 12 Stappen Minnesota model. Een wereldwijde effectieve methode, die vele mensen op weg helpt naar herstel. Door het toepassen van deze methodiek, zal je gefaseerd stappen in herstel kunnen doorlopen. Dit gebeurt door het volgen van fysieke of online sessies. Deze sessies vinden plaats in groepsverband. Dit draagt bij aan het vergroten en ondersteunen van een nieuw sociaal netwerk. Het vernieuwen van het netwerk met positieve contacten zal daar zeker aan bijdragen. Door het volgen van het programma zul je ervaren hoe het is te leven bevrijd van pijn, verslavingen en verkeerde gewoonten.

  • Hoogmoed erkennen
  • Er is hoop – God bestaat
  • Radicaal kiezen voor God
  • Schuld belijden
  • Toelaten van Gods wil
  • Evalueren van mijn relatie
  • Leven vanuit Gods kracht
  • Dienen vanuit ervaring