Stichting Vrienden van Victory Village wordt opgericht om maatschappelijk draagvlak te creëren, waardoor we zorg kunnen bieden aan iedereen die herstel nodig heeft. Dit wordt gedaan vanuit de visie van Victory Village, die luidt: “Voor mensen die het gevoel hebben sociaal-maatschappelijk vast te lopen moet ondersteuning zijn. Waarin zij met vrijheid, compassie en saamhorigheid worden begeleid naar een nieuwe manier van leven”.

Er zijn vele mensen die geen uitzicht hebben, die wanhoop ervaren. Mensen die tussen wal en schip vallen in de zorg. Stichting Vrienden van Victory Village biedt een kans door zorg te bieden wat gefinancierd wordt vanuit giften, zodat daadwerkelijk iedereen recht heeft op zorg. Dit kunnen we alleen door de ondersteuning van particulieren, bedrijven, kerken en andere instanties.

Jij kan je ook aansluiten om een Vriend van Victory Village te worden. Dit kan op verschillende manieren.

Momenteel dient de Stichting nog te worden opgericht. Er wordt nog gezocht naar 1 bestuurslid.

”Laat ieder zoveel geven hij zelf besloten heeft, zonder dwang of tegenzin, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.”

2 Korintiërs 9:7

Gebed
Wij geloven in de kracht van gebed en dat dient als fundament voor de zorg van onze overwinnaars. Daarnaast bouwen wij hierop binnen onze organisatie. Om dit handen en voeten te geven bieden we graag de mogelijkheid om met elkaar een gebedsteam te vormen of individueel hiermee aan de slag te gaan. Als je contact met ons opneemt kunnen we samen in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Financieel
Graag bieden wij de mogelijkheid om financieel partner te worden van Stichting Vrienden van Victory Village. Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Zo kan je een eenmalige donatie doen of maandelijks een vast bedrag doneren. Wij zijn transparant in waar je donatie terecht komt. Jaarlijks komt er een jaarverslag online waarin alle financiële stromen inzichtelijk zijn. Vanuit deze giften ontstaat er de mogelijkheid om activiteiten te organiseren voor onze overwinnaars, wat voor hen bijdraagt aan een nieuwe manier van leven. Daarnaast kan er daadwerkelijk maatwerk worden ingezet.
Vrijwilliger
Gezien Victory Village zorg draagt vanuit maatschappelijk oogpunt bieden wij de mogelijkheid om je aan te sluiten als vrijwilliger. Een vrijwilliger kan bij Victory Village een divers aanbod aan werk aangeboden krijgen. We vinden het hierin belangrijk dat jij doet wat je op je hart hebt. Dit kan bijvoorbeeld iets zijn met onze overwinnaars of iets binnen de organisatie zelf. Samen onderzoeken we de mogelijkheden binnen Vrienden van Victory Village. Neem gerust eens contact op om in gesprek te gaan!.
Lezingen
Omdat het verlangen is ontstaan om stigma’s te doorbreken bieden we vanuit Vrienden van Victory Village lezingen aan. Helaas rust er nog steeds een stigma op vele problematiek en lijkt de oplossing hiervoor soms ver weg. Deze lezingen kunnen worden ingezet om mensen te vertellen over verschillende onderwerpen, zoals verslavingsproblematiek of gezinsrelaties. Denk hierbij aan voorlichten of ervaringsverhalen delen. Lianne en Rob delen graag hun verhalen rondom herstel, doorbraken en kijk vanuit de zorg op dit proces.

BEDRIJFSINFORMATIE

Email:
info@vriendenvanvictoryvillage.nl

Telefoonnummers:
06-21339777
06-19009978

Logo_Victory_Village_vrienden

Ieder mens is bestemd om vrij te zijn. Vanuit deze missie gaan wij samen op weg naar vrijheid. ‘’Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid kunnen leven’’ (Galaten 5:1).